Investoři

Investor Relations service of Paroc Group

Vítejte ve Službě pro vztahy s investory Paroc. Udržujeme otevřený a trvalý dialog se stávajícími i potenciálními investory. 

Informace jsou k dispozici na našich mezinárodních stránkách, kde najdete nejnovější zprávy a aktuální informace o našich finančních výkazech a zprávách, popis hlavních podmínek našich nástrojů pro nesplacené dluhy, stejně jako aktuální hodnocení úvěruschopnosti Paroc Group. Na těchto stránkách rovněž zveřejňujeme příslušné finanční zprávy.

Prosím, klikněte zde pro přístup k informacím pro investory na Paroc.com/Investors (v angličtině) >>