Kvalita a životní prostředí

Paroc zvažuje problémy kvality a životního prostředí ve všech svých činnostech. Snažíme se neustále zlepšovat své činnosti a zajistit vysokou kvalitu ve všech našich procesech. Naším konečným cílem je uspokojit potřeby našich zákazníků a akcionářů.

Provozní principy společnosti Paroc řídí činnosti všech našich zaměstnanců. Naše procesy jsou certifikovány v souladu s platnými předpisy a podle platných technických norem. Nestranné klasifikační orgány provádějí hodnocení pravidelně ve všech našich výrobních závodech a vedou k udělení těchto certifikátů.

Certifikáty ISO 9001:2008 Systém řízení jakosti a ISO 14001:2004 Systém ochrany životního prostředí byly uděleny divizním činnostem, které produkují izolaci Paroc ve všech čtyřech výrobních zemích společnosti Paroc. Certifikáty obsahují celý řetězec služeb od výroby až po prodej.

Aktivně měříme výkon různými metodami. V případě potřeby jsme připraveni přijímat rychlá preventivní nebo účinná nápravná opatření.