Mise a hodnoty

Paroc Mission

Mise společnosti Paroc  

Paroc je inovativním a důvěryhodným partnerem ve tvorbě udržitelného prostředí.

Naše mise stanovuje hlavní cíl činnosti Paroc a řídí naše veškeré aktivity. Na cestě, která vede k tomuto cíli, společnost Paroc využívá svých firemních hodnot stejně jako majáku, který jí během uskutečňování aktivit a veškerého rozhodování ukazuje správný směr.

 

 

 

Hodnoty Paroc

Zákazník

  • Rozumíme našim zákazníkům a reagujeme na jejich potřeby
  • Vynakládáme veškeré úsilí na podporu úspěšnosti našich zákazníků a partnerů  

Úcta

  • Jsme otevření, plní úcty pro ostatní a spolehliví
  • Vyvážená podoba naší nabídky a našich aktivit je hnací sílou našeho rozvoje
  • Dbáme na zajištění bezpečnosti lidi a na jejích dobrý pocit

Inovativnost

  • Dosahujeme dlouhodobého růstu prostřednictvím odhalování a komercializace nových myšlenek
  • Celou dobu testujeme stávající metodiku práce, pro zdokonalení naší činnosti

Výkonnost

  • Metodický a efektivně dosahujeme ambiciózních cílů
  • Používáme zdravý rozum a naše aktivity jsou objektivní.
Přečtěte si více
Získejte více informací týkajících se strategie Paroc