Zaměření na udržitelnost

Dnes většina lidí chápe, že lidská činnost je prvořadým důvodem globálního oteplování. Skleníkové plyny a další emise ovlivňují atmosféru a vyvolávají změnu teplot, hladiny moří a srážek. Tyto změny mohou být zmírněny naším vlastním jednáním.

Požadavky na udržitelnost se řídí změnami u našich zákazníků, dodavatelů, investorů a koncových uživatelů. Změna je jak významnou příležitostí, tak velkou výzvou. Paroc chce být v čele této změny.

V průběhu let jsme se zaměřovali na krátkodobou a dlouhodobou ekologickou, sociální a ekonomickou udržitelnost rozvojem operací se zaměřením na zdroje a energetickou účinnost. V posledních letech jsme se začali podílet na několika projektech, které se zabývají vším od dopadu našich výrobků na životní prostředí po znalosti o tom, jak se dají postavit energeticky úsporné domy a jak dělat energeticky účinné rekonstrukce co možná nejúsporněji.

Můžeme hrdě prohlásit, že jsme se stali průkopníky jak v koncepci nízkoenergetického domu, tak v pronikavých koncepcích pro nákladově efektivní energetické modernizace. S rozvojem naší nabídky chceme snížit spotřebu energie v zastavěném prostředí – aniž by se zapomínalo na estetické hodnoty. Zastavěné prostředí spotřebuje 40 % veškeré energie v EU. To představuje obrovskou příležitost pro řešení, která mají význam.

Vyvíjíme naše řešení tak, aby byla v souladu s potřebami udržitelnosti našich koncových uživatelů a zákazníků. Výzva je to obrovská a příležitosti ještě větší. Chceme postupovat po cestě udržitelnosti krok za krokem. Na těchto stránkách si můžete prohlédnout, kde jsme, čeho jsme dosud dosáhli a jaké jsou naše cíle pro budoucnost.
Přečtěte si více

Paroc book of sustainability 2014

Paroc a vývoj udržitelného prostředí - Kniha o udržitelném rozvoji Paroc 2014

Knowhow Více o Knowhow