Kodex chování

Paroc Group Code of Conduct

Zajištění zodpovědné obchodní praxe

Kodex chování Paroc ukazuje, jak všichni naši zaměstnanci ve společnosti Paroc pracují a komunikují se zainteresovanými stranami, od těžby surovin až po dodání našich řešení a služeb ve všech zemích, kde působíme. 

Spolu s našimi hodnotami, postupy a vedením to pomáhá našim lidem sledovat obchodní cíle při zachování očekávání zainteresovaných stran, mezinárodních etických postupů, uznávaných postupů v oblasti životního prostředí a souladu se zákony. Klademe podobně vysoké nároky na naše dodavatele.

Náš Kodex chování stanovuje minimální požadované chování v oblastech, jako je transparentnost, poctivost a integrita, soulad se zákony, životní prostředí a lidská práva. Náš GŘ nese konečnou výkonnou odpovědnost za implementaci Kodexu, který je odstupňován v rámci naší organizace přes liniový management a konkrétní postupy, jako je politika proti úplatkářství a korupci.

Hlášení etických problémů

Zásady a pokyny na podporu odpovědného podnikání jsou dobře integrovány do našich obchodních praktik a máme silnou kulturu, která podporuje etické chování. Součástí našeho závazku, že bereme svou odpovědnost vážně, je vytvoření kanálu pro zaměstnance a externí zainteresované strany pro rychlé a spolehlivé hlášení případných problémů.

Tento kanál - Fair Play – je hostován nezávislou třetí stranou, což znamená, že kdokoli může ohlásit skutečný problém s chováním společnost Paroc, anonymně, pokud se tak rozhodne, protože ví, že profesionální odpověď bude respektovat práva všech stran.

Věříme, že náš Kodex chování a kanál Fair Play jsou důležitými nástroji, které nám pomáhají dosáhnout trvale udržitelné a ziskové podnikání, chránit naši pověst a dostát naší roli vedoucí společnosti na trhu.

Jděte na firemní webovou stránku Paroc a přečtěte si Kodex chování Paroc a zadejte platform pro hlášení.